Repertoire

Al vanaf de oprichting richten wij ons op de minder bekende, meerstemmige en vooral harmonieuze songs, zowel Nederlands- als Engelstalig.
Ook zingen wij graag liederen van Sela en Opwekkingsliederen!

EEN GREEP UIT ONS REPERTOIRE

Algemene liederen

Heel soms in de stilte
An Irish Blessing
Onze Vader
You are Mine
Uw wil geschiede
Come let us return
Het Liefdeslied
Carry the Light
Psalm 23
Jesus is the Song
Mooie praatjes
I will give thanks
Ik zal er zijn

Kerst

Angels we have heard on high
Gabriel’s Message
Adoration
Geen oog heeft gezien
Why a Baby
Messiah! Bright Morning Star
Sing Noël
Ere zij God

Pasen

At the table of the Lord/Aan de tafel van de Heer
Lenten Meditation / Overdenking
Via Dolorosa
Opgestaan
De Rots van mijn bestaan
Behold the Lamb
Is dat, is dat mijn Koning